Tiếp nhận kinh phí tài trợ cho Trung tâm Hy vọng Lập Thạch
Tổ chức PAMWF (Pam) Hàn Quốc đến tìm hiểu thực tế cuộc sống và con người Vĩnh Phúc nhằm hợp tác, hỗ trợ, phát triển các chương trình tài trợ kinh phí hoạt động cho các dự án từ thiện trên địa bàn tỉnh và trao kinh phí tài trợ từ Tổ chức Phi chính phủ IHC Hàn Quốc cho Trung tâm Hy vọng Lập Thạch, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.
Khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn
Ngày 9/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55 thay thế Nghị định số 41 ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định được đánh giá sẽ tạo bước đột phá mới cho tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân và xây dựng nông thôn mới.
6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh giải phóng mặt bằng được 393,5 ha
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các các cấp, ngành liên quan, 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng được 393,5ha, đạt 59% so với cùng kỳ.
Vĩnh Phúc: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 14.074 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.074 tỷ đồng, đạt 54% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 12.600 tỷ đồng, tăng 16,66%; thu hải quan ước đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2015.
Chi Cục Hải quan Vĩnh Phúc: 6 tháng đầu năm 2016, thu nộp ngân sách nhà nước đạt 1508 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2016, Chi Cục Hải quan Vĩnh Phúc đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 1508 tỷ đồng, đạt 52,91%, tăng 10,55% so với cùng kỳ.