Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình
Chiều ngày 26/6, tại Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh, đã có buổi thẩm tra một số nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực, Trưởng Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.
Phổ biến Chỉ thị 25 của Ban Bí thư
Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Chỉ thị số 25/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của các sở, ban ngành, huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. 
Cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng bền vững
Khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng để chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cho phù hợp, khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại là một trong những giải pháp được cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường đặc biệt quan tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội thời gian gần đây.
Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm
Bộ CHQS tỉnh phát động đợt Thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng”.
Huyện Bình Xuyên tinh gọn bộ máy
Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Bình Xuyên đã tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ngày thi thứ 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế
Ngày 26/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Trong buổi sáng, các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, thời gian làm bài 150 phút.