Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên phòng chống ngộ độc thực phẩm
Hội LHPN Thành phố Vĩnh Yên vừa phối hợp với Chi cục ATVS thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phòng chống ngộ độc thực phẩm; xử lý ngộ độc thực phẩm năm 2018.
Hội Nông dân tỉnh – Dấu ấn một nhiệm kỳ
Kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, đời sống tinh thần của hàng nghìn hộ nông dân có nhiều khởi sắc. Đó là kết quả, nỗ lực của trên 150.000 hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết xây dựng phát triển Hội Nông dân vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Huyện Vĩnh Tường chú trọng công tác xây dựng Đảng
Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Vĩnh Tường và các cấp ủy Đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó, nhiều tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cấp ủy cơ sở từng bước được kiện toàn, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Để cán bộ, chiến sỹ mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức
Triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã giúp cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Đảo mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Ngày 14/10 là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong suốt chặng đường 88 năm qua, cùng với ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Vĩnh Phúc thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng.
Phát huy vai trò công tác Dân vận trong phát triển kinh tế
Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác Dân vận thời gian qua đã không ngừng đổi mới để phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường và củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.
Chủ động nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp
Tiếp tục nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, phối hợp với các sở ngành của tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đó là phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra và đang tích cực triển khai thực hiện.
Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm
Với quan điểm trẻ em phải được học tập, vui chơi trong môi trường giáo dục tốt nhất, mọi hoạt động giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai mô hình “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
Toàn tỉnh trồng mới hơn 680 ha rừng tập trung
Bên cạnh lợi ích kinh tế mang lại, rừng có vai trò quan trọng trong việc giảm bớt thiệt hại do thiên tai, mưa bão gây ra. Trước diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, công tác bảo vệ và phát triển rừng được xem là giải pháp chiến lược trong việc phòng, chống thiên tai, lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho người dân.