Công văn số 968/UBND-TH1 ngày 15/2/2019
Công văn số 968/UBND-TH1 ngày 15/2/2019 Vv thực hiện công điện số 160/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/02/2019
Chỉ thị Về tăng cường giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Kế hoạch số 01/KH-BTCHBX Vv tổ chức hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2019
Kế hoạch số 01/KH-BTCHBX Vv tổ chức hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2019
Quyết định số 364/QĐ-UBND
Quyết định phân luồng giao thông thực hiện Đề án tuyến phố đi bộ kết hợp với dịch vụ thương mại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên.
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2019
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2019 Về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh.