Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 9/4/2019
Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 9/4/2019 Vv Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT
Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Công văn số 10/BCĐ389-TTGV ngày 18/3/2019
Công văn số 10/BCĐ389-TTGV Vv triển khai đồng bộ các phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 25/3/2019
Kế hoạch số 48/KH-UBND Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
Công văn số 1985/UBND-VX1 ngày 26/3/2019
Công văn số 1985/UBND-VX1 Vv tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương