Lưu giữ nét đẹp truyền thống qua môn vật cổ truyền
Văn hóa làng xã là một phần không thể thiếu trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tôc. Đã có nhiều địa phương trong tỉnh làm tốt việc bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.
Hạnh phúc gia đình - Yêu thương và chia sẻ
Hạnh phúc là nền tảng cơ bản, quan trọng của một gia đình bền vững, là một trong những mục tiêu hàng đầu mà mỗi cặp vợ chồng hướng tới. Tuy nhiên, với sự tác động mạnh mẽ, sâu sắc, nhiều mặt của xã hội thì dường như hạnh phúc của mỗi gia đình ngày càng “mong manh hơn, dễ đổ vỡ hơn”. Do vậy, để xây dựng một gia đình hạnh phúc đòi hỏi sự “cộng tác” của mọi thành viên trong gia đình, trong đó cần duy trì và phát triển không ngừng sự yêu thương, tôn trọng, đồng cảm và chia sẻ với tất cả các thành viên.