Đẩy mạnh ngoại giao nhân dân trên các lĩnh vực
Với việc đổi mới và triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, năm 2019, vị thế, hình ảnh của tỉnh Vĩnh Phúc trên trường quốc tế được nâng cao. Đóng góp chung vào sự phát trển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tăng cường công tác đối ngoại để thu hút đầu tư
Với mục tiêu tăng cường công tác đối ngoại, cải thiện môi trường đầu tư, Vĩnh Phúc đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư.
Chương trình nước sạch do Ngân hàng thế giới tài chợ
Vĩnh Phúc là một trong 8 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đã có hàng nghìn hộ dân trong tỉnh được tiếp cận và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, qua đó không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn góp phần đảm bảo về tiêu chí môi trường trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Vĩnh Phúc- Nhật Bản
Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Nhật Bản cũng như các địa phương của Nhật Bản cũng có nhiều bước phát triển mới, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Vĩnh Phúc - Asean một chặng đường hợp tác hữu nghị
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967. Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước thành viên là: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, Asean đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực liên Chính phủ bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á, trở thành một thực thể chính trị - kinh tế quan trọng ở Châu Á-Thái Bình Dương. Năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – Asean. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với các quốc gia trong Asean không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào việc duy trì đoàn kết, tăng cường hợp tác; giao lưu nhân dân, phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Tăng cường công tác đối ngoại thúc đẩy hợp tác kinh tế
Mỗi địa phương, mỗi tỉnh được xem là “trái tim” của hội nhập, bởi khi một trái tim khỏe mạnh thì tổng thể sẽ vững mạnh. Do vậy, công tác đối ngoại ở mỗi địa phương có vai trò rất quan trọng, góp phần vào hoạt động thu hút đầu tư từ dòng vốn đối ngoại thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.