Hiệu quả từ công tác tiếp xúc đối thoại với nhân dân ở huyện Vĩnh Tường
Tiếp xúc và đối thoại với nhân dân là một trong những giải pháp trọng tâm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện Vĩnh Tường. Thực tế cho thấy, thông qua tiếp xúc và đối thoại với nhân dân, huyện Vĩnh Tường đã thực hiện thành công công tác dồn thửa, đổi ruộng, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc sắp xếp tinh gọn bộ máy
Sau 3 năm triển khai Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt nhiều kết quả, giảm 5 đơn vị phòng thuộc sở và 33 trường THPT, tiểu học, trường mầm non, qua đó góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị, trường học trong ngành.
Giải pháp phát triển đảng viên mới khu vực nông thôn
Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, hiện nay đa số các chi bộ khu vực nông thôn tuổi đời bình quân các đồng chí đảng viên khá cao, điều này cho thấy công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ này còn nhiều khó khăn. Để tháo gỡ hạn chế trên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng nhiều giải pháp thiết thực, chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai nhằm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Đoàn kết để xây dựng Đảng vững mạnh
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “Cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mình” bởi đây là yếu tố quyết định mọi thắng lợi, thành công của cách mạng. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc luôn đoàn kết, thống nhất chung sức, chung lòng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế khu vực phía Bắc.
Vĩnh Yên khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu cơ bản, tạo tiền đề để Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I vào năm 2020. 
Tam Đảo đổi mới và phát triển
Sau 15 năm thành lập, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tam Đảo có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt Tam Đảo trở thành huyện trọng điểm du lịch của tỉnh với khu danh thắng Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo nổi tiếng trong và ngoài nước.