Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

100 năm ngày sinh đồng chí Kim Ngọc

70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Văn bản mới

Công văn số 9146/UBND-VX3
Công văn số 9146/UBND-VX3 ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử năm 2017
Công văn số 9202/UBND-TH2
Công văn số 9202/UBND-TH2 ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh V/v cho phép tham gia chương trình Liên hoan ẩm thực năm 2017 do Bộ Ngoại giao tổ chức.
Công văn số 9185/UBND-TH2
Công văn số 9185/UBND-TH2 ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh V/v đề xuất phối hợp tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2018
Quyết định số 3212/QĐ-UBND
Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh V/v cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán trực thuộc ngân sách cấp tỉnh để chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương.
Công văn số 9117/UBND-NC1
Công văn số 9117/UBND-NC1 ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Về việc đảm bảo an ninh an toàn, cơ quan, đơn vị
Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh V/v bổ sung giá đất ở vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (Lần 3)
Công văn số 9090/UBND-VX1
Công văn số 9090/UBND-VX1 ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Về việc xem xét thực hiện các kiến nghị, thông điệp của trẻ em tại diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5
Công văn số 8999/UBND-TH2
Công văn số 8999/UBND-TH2 ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh V/v thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ăn bán trú Trường mầm non xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.
Kế hoạch số 8995/KH-UBND
Kế hoạch số 8995/KH-UBND Tổ chức chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2018”