Tập hợp và phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Vai trò Mặt trận trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể các cấp ở tỉnh ta đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhờ vậy, nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động trong các cấp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân được nâng lên rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo thói quen dùng hàng Việt trong đại đa số người dân trong tỉnh.
MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội
Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác, thời gian qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Phúc Yên đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 
Gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV
Chiều ngày 5/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. 
Phát huy vai trò MTTQ xây dựng nông thôn mới
Phát huy vai trò tập hợp đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thời gian qua, Mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc một nhiệm kỳ phát triển
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.