Danh sách các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình Tấm lòng nhân ái năm 2019
Trong thời gian qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc đã nhận được sự tài trợ và đã ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm cho chương trình Tấm lòng nhân ái: