Xã Đồng Ích học tập Bác mỗi ngày
Thực hiện chuyên đề của Huyện ủy Lập Thạch "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xã Đồng Ích đã triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân để cùng thực hiện một cách có hiệu quả.
Học Bác để nâng cao chất lượng giáo dục
Sau hơn 2 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên đã có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Bệnh viên Phục hồi chức năng tỉnh học tập và làm theo Bác
Tiếp đón, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo, tích cực đổi mới trang thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là cách mà Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai nhằm đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học Bác từ các phong trào thi đua
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với quyền và lợi ích của nông dân.
Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc học và làm theo gương Bác
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"đã và đang trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong toàn đơn vị.
Xây dựng phong cách học tập và làm theo Bác
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức tọa đàm về chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.