Công đoàn Vĩnh Phúc học tập và làm theo lời Bác
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc làm theo lời Bác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc. Những việc “làm theo” Bác thiết thực và hiệu quả của mỗi cá nhân, tập thể của Bệnh viện đã góp phần nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch luôn quan tâm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên.
Đảng bộ Quân sự tỉnh học tập và làm theo lời Bác
Quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng tác phong quân nhân cách mạng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.
Học Bác tinh thần phục vụ nhân dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nội dung này được các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận tại Đảng bộ xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo. 
Xã Đồng Ích học tập Bác mỗi ngày
Thực hiện chuyên đề của Huyện ủy Lập Thạch "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xã Đồng Ích đã triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân để cùng thực hiện một cách có hiệu quả.