Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch luôn quan tâm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên.
Đảng bộ Quân sự tỉnh học tập và làm theo lời Bác
Quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng tác phong quân nhân cách mạng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.
Học Bác tinh thần phục vụ nhân dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nội dung này được các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận tại Đảng bộ xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo. 
Xã Đồng Ích học tập Bác mỗi ngày
Thực hiện chuyên đề của Huyện ủy Lập Thạch "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xã Đồng Ích đã triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân để cùng thực hiện một cách có hiệu quả.
Học Bác để nâng cao chất lượng giáo dục
Sau hơn 2 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên đã có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Bệnh viên Phục hồi chức năng tỉnh học tập và làm theo Bác
Tiếp đón, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo, tích cực đổi mới trang thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là cách mà Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai nhằm đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.