Noi gương Bác bằng những việc làm nhân đạo
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hiểu rất rõ về các phong trào nhân đạo và cứu trợ. Mỗi lời nói, hành động của Bác đều thể hiện tình yêu thương nhân dân sâu sắc. Tấm lòng luôn hướng về nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành tấm gương sáng để toàn Đảng, toàn dân học tập và noi theo. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã chỉ ra vai trò, tác dụng to lớn của thể dục, thể thao. Người khẳng định “dân cường thì quốc thịnh”. Chính vì vậy, ngay sau khi giành được độc lập, Người đã khuyến khích và kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục, thể thao. Không chỉ mong “đồng bào ai cũng gắng tập thể dục” mà bản thân Bác luôn là tấm gương sáng trong việc rèn luyện sức khỏe bằng việc chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao. Học tập theo gương Bác, thành phố Vĩnh Yên đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Tam Đảo Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ III
Hội đồng Đội huyện Tam Đảo vừa tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ III với sự tham dự của 110 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc trong toàn huyện.
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ
Liên đội Trường Tiểu học Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 - 2018 tại Văn Miếu Vĩnh Phúc.
Thị trấn Vĩnh Tường học tập và noi gương Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ. Bác đã từng nói: “Người có 4 đức Cần – Kiệm – Liêm – Chính, thiếu một đức thì không thành người”. Học và làm theo Bác, các cán bộ của các địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.  
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Xuyên lần thứ XV
Hội đồng Đội huyện Bình Xuyên vừa tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XV.