Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- từ cam kết đến hành động
Cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng được các chi, đảng bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Để những cam kết này thực sự trở thành hành động thực tiễn thì ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính tri, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu có ý nghĩa quyết định.
Đảng bộ xã Thượng Trưng chú trọng công tác xây dựng Đảng
Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ luôn đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đảng bộ phường Trưng Nhị đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đảng bộ phường Trưng Nhị thị xã Phúc Yên hiện có 314 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ. Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường Trưng Nhị thị xã Phúc Yên  đã tích cực triển khai các nội dung, tinh thần của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Sáng 4/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” và triển khai Kết luận số 06 – KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Sáng ngày 25/5, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chầm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
Bệnh viện Sản nhi - Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trong những năm qua, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Sản nhi – Vĩnh Phúc. Những việc “làm theo” Bác thiết thực và hiệu quả của mỗi cá nhân, tập thể của Bệnh viện đã góp phần nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh và tinh thần phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.