Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Sáng nay (12-1), tại phiên khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội XI. Sau đây là toàn văn Văn kiện quan trọng này.
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 12/1/2011, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc.
Nếu được đa số đồng ý sẽ bầu trực tiếp Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng XI
Đại diện Ban tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Đại hội Đảng XI, sáng 10/1.
Tổng Bí thư kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Công tác tổ chức, phục vụ có vai trò rất quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI.
Những mốc son vàng qua 10 Đại hội
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) do đại diện quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc chủ trì tổ chức thành lập thành một Đảng thống nhất đến cuối năm 2010, qua 80 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã trải qua chặng đường lịch sử với 10 lần Đại hội đại biểu toàn quốc. Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cùng điểm lại những mốc son vàng vẻ vang của Đảng từ Đại hội I đến Đại hội X.
Rét đậm kéo dài đến giữa tháng 1
Ngày 5.1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất tại nhiều địa phương ở mức dưới 10 độ C kèm mưa phùn ẩm thấp.