Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những mục tiêu trọng tâm của hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Được tiếp cận với nguồn vốn vay, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, những năm qua Vĩnh Phúc luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Hải quan Vĩnh Phúc chống thất thu thuế
Trong hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc thu thuế được 3.266 tỷ đồng, đạt 92% so với chỉ tiêu được giao năm 2019.
Đối thoại với đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân
Huyện Tam Đảo vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân.
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số
Sáng ngày 17/10, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội chủ trì hội nghị.
Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Chiều ngày 16/10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh.