Hội Nhà báo tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Hội Nhà báo tỉnh sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quán triệt chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao-cần sự giúp sức
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu nhằm tạo ra những đột phá mới, đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng ổn định với năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Để phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Vĩnh Phúc đã có nhiêu cơ chế, chính sách để đỡ đầu, khuyến khích các đơn vị tham gia vào lĩnh vực này.
Phụ nữ xã Hoàng Hoa tích cực tham gia phát triển kinh tế
Tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, các hội viên phụ nữ xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đã tích cực lao động, sản xuất góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Sáng 3/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Khu đào tạo vận động viên
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa dự án Khu đào tạo vận động viên tỉnh vào hoạt động là chỉ đạo của đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra tiến độ công trình dự án Khu đào tạo vận động viên tỉnh tại Xã Kim Long, Huyện Tam Dương vào chiều 3/7.
Để thanh long ruột đỏ trở thành thương hiệu của Lập Thạch
Tận dụng diện tích đất đồi rừng rộng lớn, trong những năm gần đây nhiều địa phương của Huyện Lập Thạch đã vận động nông dân chuyển đổi từ những cây trồng giá trị kinh tế thấp sang trồng cây Thanh long ruột đỏ. Cho đến nay, cây Thanh long ruột đỏ đã trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực, mang thương hiệu của Huyện Lập Thạch và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.