Cử tri quan tâm theo dõi phiên giám sát
Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri trong tỉnh, đặc biệt là nội dung chuyên đề giám sát về việc sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn vùng nông thôn.
Cử tri quan tâm tới bổ sung chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục, y tế
Thiếu chỉ tiêu biên chế trong bậc học mầm non hay thiếu chỉ tiêu biên chế trong ngành Y tế cũng là nội dung nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri trong tỉnh.
Vĩnh Phúc sáp nhập thôn, tổ dân phố
Toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố mới. Sau khi sáp nhập, các địa phương nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn ổn định đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách.
Chủ động trong phòng cháy chữa cháy
Phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ của toàn dân, trong đó vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đầu tư trang thiết bị, tổ chức phòng ngừa và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy nổ rất quan trọng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về sinh mạng, tài sản.
Đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm
Nhằm đảm bảo các dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch UBND tỉnh giao, ngay sau khi có mặt bằng sạch, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn đã và đang được chủ đầu tư, cùng các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trợ giá giống lúa cho người dân miền núi
Trung tâm giống cây trồng, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa triển khai chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi vụ Đông Xuân năm 2019-2020.