Hội nghị góp ý vào dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
Chiều ngày 19/10, Hội đồng tư vấn uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2016 – 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đức Tẩm, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ VN tỉnh cùng chủ trì hội nghị.
Tỉnh ủy thảo luận Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Sáng 7/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn của tỉnh.
Hội thảo về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Chiều ngày 29/9, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021”. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Cùng dự hội thảo có lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thị thành của tỉnh.
Hội thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Sáng 15/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021.  Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì buổi hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng ch trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thành, thị.
Ban chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
Sáng ngày 1/6, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo.