Tam Dương thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố
Với mục tiêu tổ chức thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã, giảm chi phí hành chính, huyện Tam Dương đã tích cực triển khai các bước thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo đúng kế hoạch. 
Tinh gọn số lượng - Nâng cao chất lượng
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện chủ trương cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở kiêm nhiệm một số chức danh. Qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ kiêm nhiệm đã khẳng định được năng lực và trách nhiệm của mình trên cương vị được giao.
Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Chiều ngày 3/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.
Vĩnh Phúc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
Với sự chỉ đạo quyết liệt, phương pháp khoa học, sau gần 2 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2021 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy, các cơ quan, đơn vị đều hoạt động ổn định; tinh thần, hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức được nâng cao.