Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phúc Yên
Qua hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phúc Yên đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
Xã Hoàng Hoa sớm hoàn thành việc tinh gọn bộ máy theo Đề án số 01
Kiên quyết thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ là giải pháp được Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện giải pháp này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.
Huyện ủy Tam Dương kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2017. 
Thay đổi để phục vụ nhân dân
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với quần chúng nhân dân là vấn đề được đặt ra trong cải cách hành chính của nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng để tạo được sự chuyển biến trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Cảnh sát PC&CC tỉnh
Chiều 6/9, Đoàn kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc.
Đảng bộ Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và đạt những kết quả bước đầu quan trọng.