HĐND tỉnh giám sát chuyên đề sử dụng nước hợp vệ sinh
Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 21/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.
Giám sát quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch
Sáng ngày 21/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện Tam Đảo từ năm 2017 đến nay. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung biên chế giáo viên
Sáng ngày 15/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế khối Tiểu học, Mầm non năm 2019. Bà Lê Thị Phương Hoa - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.
Thẩm tra các tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công
Sáng ngày 14/10, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế -Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân khai, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công gồm: Chủ trương đầu tư công Tăng cường trang thiết bị theo lộ trình số hóa giai đoạn II; chủ trương đâu tư công cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 309B, đoạn từ QL2B đến đường tỉnh 309. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đầu tư, tu bổ di tích lịch sử
Chiều ngày 14/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử- văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Chiều ngày 14/10, tại UBND huyện Vĩnh Tường, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.