Lấy ý kiến Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Chiều ngày 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh lấy ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
Lấy ý kiến Luật Đầu tư công (sửa đổi)
Sáng ngày 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Đồng chí Trần Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về quản lý, sử dụng Quỹ tài chính nhà nước
Chiều ngày 10/5, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh có buổi làm việc tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
Sáng ngày 10/5, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh gian đoạn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Trần Thanh Oai,  Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát quản lý, sử dụng Quỹ tài chính nhà nước
Sáng ngày 10/5, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ giai đoạn 2013-2018 tại Sở Giao thông - Vận tải. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì buổi giám sát. 
Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh giám sát quản lý, sử dụng Quỹ tài chính nhà nước
Sáng ngày 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi giám sát việc thực  hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 tại Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì buổi giám sát.