HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI
Sáng ngày 2/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế,  Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội năm 2020.
Thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI
Sáng ngày 29/11, tại Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC)năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Yên
Sáng ngày 29/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vĩnh Yên đã tiếp xúc cử tri các xã, phường của thành phố Vĩnh Yên trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI.
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVI, Ban Kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đi thẩm tra dự thảo các Nghị quyết, thẩm tra các báo cáo tại một số cơ quan đơn vị. 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường. 
Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình về lĩnh vực y tế
Chiều ngày 27/11, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.