Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khóa 7 năm 2018)
Trên cơ sở văn kiện xác nhận về cơ chế tiếp nhận điều dưỡng viên và hộ lý đủ tiêu chuẩn của Việt Nam sang Nhật Bản ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2018
Thông báo triển khai truyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2018
Đài PT-TH Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng lao động
Đài PT-TH Vĩnh Phúc cần tuyển một số vị trí sau:    
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4 (2018-2019)