Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2018
Thông báo triển khai truyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2018
Đài PT-TH Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng lao động
Đài PT-TH Vĩnh Phúc cần tuyển một số vị trí sau:    
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4 (2018-2019)