Công văn số 2094/SLĐTBXH-VLATLĐ
Công văn số 2094/SLĐTBXH-VLATLĐ Vv thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp.
Thông báo về tin gió mùa đông bắc và rét đậm
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí thượng - thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc: Hiện nay (06/12) khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Kế hoạch số 69/KH-STTTT ngày 20/11/2018
Kế hoạch số 69/KH-STTTT ngày 20/11/2018 Triển khai cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 - năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Kế hoạch số 9211/KH-UBND ngày 21/11/2018
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động 62-CTr/TU ngày 31/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018
Quyết định về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc