Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 2499/UBND-NC2
Công văn số 2499/UBND-NC2 V/v đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018
Quyết định 834/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh
Quyết định 834/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
Thông báo số 49/TB-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh
Thông báo số 49/TB-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở KH&ĐT báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, một số nhiệm vụ giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018
Thông tri số 15-TT/TU ngày 05/4/2018
Thông tri số 15-TT/TU ngày 05/4/2018 về việc lãnh đạo Đạo hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Thông báo 47/TB-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh
Thông báo 47/TB-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tácphòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Công điện số 434/CĐ-TTg
Công điện số 434/CĐ-TTg ngày 06/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018