Công văn số 10344/UBND-NN3
Công văn số 10344/UBND-NN3 ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
Kế hoạch số 10333/KH-UBND
Kế hoạch số 10333/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018
Quyết định số 3562/QĐ-UBND
Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các huyện, thành phố, thị xã - tỉnh Vĩnh Phúc