Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng
Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong các hộ, đảng viên và nhân dân. 
Thông báo kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn
Thực hiện công văn số 82/TTLĐNN-TCLĐ ngày 20/2/2014 của Trung tâm Lao động nước ngoài về việc thông báo kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn.
Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người.
Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh cúm A(H7N9) và cúm gia cầm lây sang người tại Trung Quốc đang diễn ra hết sức phức tạp, riêng trong hơn một tháng đầu năm 2014 đã ghi nhận 151 trường hợp mắc mới cúm A(H7N9), 02 trường hượng mắc cũng A(H10N8), phần lớn các trường hợp mắc cúm có tiềm xử tiếp xúc với gia cầm; tại Đài Loan đã thông báo trường hợp mắc cúm A(H6N1) đầu tiên ở người. Tại Việt Nam, trong tháng 1/2014 đã có 02 trường hợp tử vong do cúm A(H5N1) tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp, cả hai trường hợp đề có tiền xử tiếp xúc với gia cầm bệnh.