Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Bảo đảm TTATGT các dịp Lễ, kỳ thi
Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 482/CĐ – TTg đến UBND tỉnh về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5; Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; các kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và kỳ nghỉ hè năm 2014.
Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tri số 26/TT/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với các nội dung như sau:
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh, video clip và tác phẩm báo chí với chủ đề “ Dấu chân tình nguyện- 2014”
Thực hiện Thông báo số 1260-TB/TU ngày 13/01/2014 của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai Năm thanh niên tình nguyện 2014 trên địa bàn tỉnh và Đề án số 08-ĐA/TĐTN-CNĐT ngày 15/01/2014 của BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc về Năm thanh niên tình nguyện 2014,  BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thiảnh, video clip và tác phẩm báo chí với chủ đề “ Dấu chân tình nguyện- 2014”, cụ thể như sau:
Đề cương tuyên truyền Festival Huế
Fesival Huế 2014 sẽ diễn ra từ ngày 12/4/2014 đến ngày 20/4/2014. Đây là sự kiện văn hóa du lịch đặc thù, qui tụ, gặp gỡ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.