Công văn số 7424/UBND-TH2 ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 7424/UBND-TH2 ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh v/v quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn, cá nhân đi nước ngoài.
Công văn số 7387/UBND-NC1 ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 7387/UBND-NC1 ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC và Tháng an toàn về PCCC.
Công văn số 7268/UBND-NC2 ngày 25/9/2018
Công văn số 7268/UBND-NC2 ngày 25/9/2018 về việc đảm bảo ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào cai
Công văn số 7281/UBND-TH1 ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 7281/UBND-TH1 ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện để quốc tang hai ngày tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Thông báo số 155/TB-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh
Thông báo số 155/TB-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2018
Công văn số 7227/UBND-TH2 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 7227/UBND-TH2 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc góp ý vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 12/2012/NĐ-CP
Công văn số 7173/UBND-VX1 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 7173/UBND-VX1 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
Quyết định số 2159/QĐ-UBND
Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Công văn số 7181/UBND-VX1 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 7181/UBND-VX1 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng