Thông báo tin bão gần Biển Đông
Vào hồi 14h00 ngày 14 tháng 9 năm 2014, Ban chỉ huy PCLB tỉnh có thông báo số 20/PCLB - TB : “Tin bão gần Biển Đông” kính gửi: - Ban chỉ huy PCLB & TKCN: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, các sở, ban, ngành - Ban chỉ huy PCLB & TKCN: các huyện, thành phố thị xã - Chi cục Thủy lợi - Các công ty: TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn, Tam Đảo, Phúc Yên,Lập Thạch. Nội dung thông báo như sau: xem chi tiết tài liệu ở file đính kèm bên dưới
Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lần thứ VIII
Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Để phục vụ công tác tuyên truyền về Đại hội, Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam đã biên soạn “Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lần thứ VIII”. Dưới đây là nội dung Tài liệu. (File đính kèm bên dưới )
Công điện của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tinh
Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tinh có công điện gửi: -         Ban chỉ huy PCLB và TKCN: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Các Sở, ban ngành -         Ban chỉ huy PCLB và TKCN:các huyện, thị xã, thành phố -         Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo, Lập Thạch, Phúc Yên. Nội dung công điện như sau:
Thông báo về tình hình mưa lũ của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh
Ngày 13/8/2014, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh có công văn số 17/PCLB – TB thông báo về tình hình mưa lũ. Nông dung thông báo như sau: