Chỉ thị số 12/CT-CT ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh
Chỉ thị số 12/CT-CT ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về ngân sách và tài sản nhà nước
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/9/2018 của UBND tỉnh
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/9/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 6674/UBND-VX1 ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 6674/UBND-VX1 ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
Công văn số 6641/UBND-NN3 ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 6641/UBND-NN3 ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh v/v hưởng ứng cuộc thi báo chí về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Công văn số 6590/UBND-VX1 ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 6590/UBND-VX1 ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác giảm nghèo 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giảm nghèo các tháng cuối năm 2018
Công văn số 6622/UBND-TH1
Công văn số 6622/UBND-TH1 ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn
Lệnh xả tràn hồ Xạ Hương
BCH PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh tăng lưu lượng xả tràn cho BCH PCTT & TKCN hồ Xạ Hương