Thông báo số 170/TB-UBND
Thông báo số 170/TB-UBND ngày 15/10/2018 về kết luận của đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lập Thạch về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH
Công văn số 8263/KH-UBND
Công văn số 8263/KH-UBND kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Công văn số 8187/UBND-KT1
Công văn số 8187/UBND-KT1 ngày 22/10/2018 về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH năm 2018
Công văn số 8159/UBND-TH2
Công văn số 8159/UBND-TH2 về việc đồng ý chủ trương thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải với các đối tác Hàn Quốc