Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
UBND TỈNH VĨNH PHÚC BAN AN TOÀN GIAO THÔNG  THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
Công điện của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh V/v Thời tiết xấu
   CÔNG ĐIỆN Số 01/CĐ – VP hồi 9h00 ngày 19/01/2016 VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TỈNH VĨNH PHÚC ĐIỆN
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch xả nước từ các hồ thủy điện
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch xả nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang Để phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ  Đông Xuân năm 2015-2016