Công văn số 1985/UBND-VX1 ngày 26/3/2019
Công văn số 1985/UBND-VX1 Vv tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương
Công văn số 1860/BNN-TY ngày 21/3/2019
Công văn số 1860/BNN-TY Vv tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp
Quyết định số 179/QĐ-BCĐHKPĐ ngày 11/3/2019
Quyết định số 179/QĐ-BCĐHKPĐ ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Vv Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, năm 2019.
Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh
Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 4412/C01-P15 của cơ quan CSĐT Bộ Công an
Công văn số 4412/C01-P15 V/v trao đổi thông tin phối hợp điều tra vụ án hình sự 
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/02/2019
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc