Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đưa vào vận hành hệ thống thu thập dữ liệu từ xa công tơ điện tử trong lộ trình phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 về việc phê duyệt Đề án lưới điện thông minh và chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu thập số liệu từ xa...
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện ngày 30/12/2015
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ tạm ngừng cấp điện một số khu vực để phục vụ nâng công suất Máy biến áp 25MVA lên 63MVA thuộc trạm 110kV Thiện Kế. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch ngừng cấp điện như sau:
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Ngày 10/2/2015, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  Vĩnh Phúc nhận được công văn số 779/TTLĐNN - TCLĐ ngày 09/12/2015 của Trung tâm lao động ngoài nước về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, nội dung thông báo như sau:
Văn bản số 3460/QĐ-UBND Quyết định phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình Đường tỉnh lộ 303
Ngày 4/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3460/QĐ-UBND Quyết định phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình: xử lý lún sụt Đường tỉnh 303 đoạn Km0+600 - Km1+180 (từ ngày 5/15/2015 - 30/4/2015)
Văn bản số: 7591/UBND-NN4 ngày 01 tháng 12 năm 2015, Về việc Công bố huyện Bình Xuyên đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Ngày 1/12/2015, UBND tỉnh ban hành công văn số 7591/UBND - NN4 v/v Công bố huyện Bình Xuyên đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Nội dung công bố như sau:
Công điện số 10/PCTT&TKCN ngày 04/10/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh vừa có công điện gửi: Ban chỉ huy PCTT&TKCN: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cảnh sát PCCC tỉnh; Các sở, ban, ngành. Ban chỉ huy PCTT&TKCN: các huyện, thành phố, thị xã. Các công ty: TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, Tam Đảo, Phúc Yên, Lập Thạch.
Công điện Số 08/CĐ-PCTT&TKCN của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Hồi 13 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2015 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có Công điện Số 08/CĐ-PCTT&TKCN gửi:  Ban Chỉ huy PCTT&TKCN: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN: Các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo, Lập Thạch, Phúc Yên, Liễn Sơn. Nội dung công điện như sau:
Kế hoạch số 19/KH-HĐND, ngày 12/8/2015 của Hội đồng nhân dân tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Hình sự (Sửa đổi) trên địa bàn tỉnh
Ngày 12/8/2015, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch số 19/KH-HĐND về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Hình sự (Sửa đổi) trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung kế hoạch ( có phụ lục kèm theo)