Công văn số 4412/C01-P15 của cơ quan CSĐT Bộ Công an
Công văn số 4412/C01-P15 V/v trao đổi thông tin phối hợp điều tra vụ án hình sự 
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/02/2019
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 968/UBND-TH1 ngày 15/2/2019
Công văn số 968/UBND-TH1 ngày 15/2/2019 Vv thực hiện công điện số 160/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/02/2019
Chỉ thị Về tăng cường giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Kế hoạch số 01/KH-BTCHBX Vv tổ chức hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2019
Kế hoạch số 01/KH-BTCHBX Vv tổ chức hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2019