Công văn số 965/UBND-NN5
Công văn số 965/UBND-NN5 ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018
Kế hoạch số 967/KH-UBND
Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 09 / 02/ 2018 của UBND tỉnh V/v Công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2018Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 09 / 02/ 2018 của UBND tỉnh V/v Công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2018
Công văn số 939/UBND-TH2
Công văn số 939/UBND-TH2 ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh V/v phối hợp với VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chuyên mục về Vĩnh Phúc.
Công văn số 917/UBND-TH2
Công văn số 917 /UBND-TH2 ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh V/v phối hợp với VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện công tác tuyên truyền.
Quyết định số 285/QĐĐC-UBND
Quyết định số 285/QĐĐC-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về đính chính kế hoạch số 653/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng – Mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018