Chỉ thị số 07/CT-CT UBND, ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em ”
Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Ngày 29 tháng 6 năm 2015,UBND tỉnh ban hành CHỈ THỊ Số: 07/CT -CT UBND “Về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em ”. Sau đâu là nội dung Chỉ thị:
Sở Y tế Vĩnh Phúc khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh MERS - CoV
Trước tình hình dịch bệnh MERS - CoV trên thế giới và khu vực Châu Á đang diễn biến rất phức tạp. Ngày 12/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành công văn số 217/STTTT- BCXB gửi các Đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã; Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn v/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh MERS - CoV kèm theo nội dung khuyến cáo Phòng, chống dịch bệnh MERS - CoV của Sở y tế tỉnh. Sau đây là nội dung khuyến cáo: 
CV Số: 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời gian gần đây diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, trái quy luật; mưa lũ bất thường, cực đoan. Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp do thiên tai gây ra; triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; an toàn công trình thủy lợi, đê điều và các công trình khác, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 16 tháng 4 năm 2015, UBND tỉnh ban hành CV Số: 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.
Công văn số 1642/UBND-NN3, ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm ở một số tỉnh trên cả nước, ngày 27/3/2015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 1642/UBND – NN3 về việc tăng cường công tác tuyên truyền  phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút gia cầm  lây sang người. Sau đây là nội dung của công văn:
Thông báo danh sách sơ bộ các chủ đầu tư và nhà thầu chậm quyết toán dự án hoàn thành
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo danh sách các chủ đầu tư và nhà thầu chậm quyết toán dự án hoàn thành (số liệu sơ bộ đến hết ngày 9/3/2015). Đề nghị các đơn vị có tên kiểm tra, rà soát và phản hồi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/3/2015.
Công văn số 268/PCVK-KD của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đề nghị phối hợp tuyên truyền chiến dịch “Giờ Trái Đất năm 2015”.
Ngày 5/3/2015, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trực thuộc Tổng công ty điện lực Miền Bắc ban hành công văn số 268/PCVK-KD kính gửi lãnh đạo các đơn vị: Đài PT - TH Vĩnh Phúc; Báo Vĩnh Phúc; Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền chiến dịch “Giờ Trái Đất năm 2015”. Nội dung công văn như sau: 
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 643/KH-UBND về kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây là nội dung kê hoạch.
Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất
Ngày 9/2/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 1515/CV/BTGTU  V/v thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất. Sau đây là nội dung công văn:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế
Ngày 6/2/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 1514 - CV/BTGTU V/v chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế. Nội dung công văn như sau: