Kế hoạch số 6103/KH-UBND
Kế hoạch số 6103/KH-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công điện số 1038/CĐ-TTg
Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc