Thông báo số 221/TB-UBND
Thông báo số 221/TB-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn tại Hội nghị họp Ban chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh đánh giá kết quả giải quyết việc làm năm 2017, giải pháp tăng cường xuất khẩu lao động và giải quyết việc...
Quyết định số 3561/QĐ-UBND
Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 - tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 10344/UBND-NN3
Công văn số 10344/UBND-NN3 ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
Kế hoạch số 10333/KH-UBND
Kế hoạch số 10333/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018
Quyết định số 3562/QĐ-UBND
Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các huyện, thành phố, thị xã - tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số10313/UBND-TH2
Công văn số10313/UBND-TH2 ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh V/v người nước ngoài đến nghiên cứu điền dã trên địa bàn tỉnh.