Kế hoạch Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015.
Ngày 12 tháng 01 năm 2015, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 142/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015. Sau đây là nội dung chi tiết: 
Chỉ thị số 20/CT-CTUBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015
Ngày 23/12/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-CTUBND về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. Sau đây là nội dung Chi thị.
Chỉ thị số 21/CT-CT ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngày 24/12/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Sau đây là nội dung Chỉ thị.
Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015
Ngày 23/12/2014, UBND tỉnh ban hành thông báo số 171/TB-UBND về việc nghỉ Tết dương lịch, Tết Âm lịch Ất Mùi, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2015. Sau đây là nội dung thông báo:
Công văn số 7631/UBND-NC2 ngày 17/12/2014 về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo
Ngày 17/12/2014, UBND tỉnh ban hành cv số 7631/UBND-NC2 v/v tăng cường thực hiện Nghị định 36 của Chính Phủ về quản lý sử dụng pháo. Sau đây là nội dung công văn:
Chỉ thị số 19/CT-CT ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Tăng cường tổ chức diệt chuột bảo vệ SX và đời sống
Ngày 19/12/2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 19/CT-CT về việc Tăng cường tổ chức diệt chuột bảo vệ SX và đời sống. Sau đây là nội dung Chỉ thị.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Ngày 31/10/2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Nội dung kế hoạch như sau: 
Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp
Ngày 27/10/2014, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh ban hành Kế hoạch số 15 – KH/CCTP về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Nội dung Kế hoạch như sau: