Công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Ngày 22/7/2017, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh có công điện số 06/PCTT  VPTT gửi:  Ban chỉ huy PCTT & TKCN: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành; Ban chỉ huy PCTT & TKCN: Các huyện, thành phố, thị xã; Các công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Liễn Sơn, Tam Đảo, Phúc Yên và Lập Thạch.
Công điện: Ứng phó với lũ trên các triền sông do xả lũ hồ Tuyên Quang
Ngày 11/7/2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh có công điện số 30/VPTT-PCTT gửi: Ban Chỉ huy PCTT& TKCN các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường và Yên Lạc về việc ứng phó với lũ trên các triền sông do xả lũ hồ Tuyên Quang. Nội dung công điện như sau: