Vững bước đi lên cùng đất nước
Cách đây 75 năm, trong không khí cách mạng hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 15 bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao. Kể từ khi ra đời, Ngoại giao Việt Nam luôn phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Cùng với sự phát triển của ngành, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác đối ngoại đồng bộ trên cả ba lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; từ đó góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Vĩnh Phúc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Vĩnh Phúc kích cầu du lịch hậu Covid-19
Dịch Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất cả về lượng khách và doanh thu. Khi dịch bệnh đã cơ bản được khống chế là thời điểm để tỉnh ta triển khai những giải pháp kích cầu du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến ấn tượng, an toàn với du khách giai đoạn hậu Covid-19. 
Nỗ lực đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào
Thực hiện nội dung hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam-Lào trên lĩnh vực đào tạo và những ký kết cụ thể giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh Bắc Lào, trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giảng dạy Tiếng Việt và chuyên ngành cho các lưu học sinh Lào. Nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đào tạo, uy tín, chất lượng, đội ngũ cán bộ cho nước bạn Lào.
Nơi đào tạo Sỹ quan Tăng-Thiết giáp cho các nước bạn
Không chỉ cung cấp cho binh chủng và toàn quân hàng vạn cán bộ chỉ huy, tham mưu, chính trị, kỹ thuật chuyên ngành Tăng - Thiết giáp. Trong những năm qua, Trường Sỹ quan Tăng - Thiết giáp đóng trên địa bàn xã Kim Long, huyện Tam Dương còn là nơi đào tạo, cung cấp hàng nghìn cán bộ chuyên ngành Tăng Thiết giáp cho hai nước bạn Lào và Campuchia.
Thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Lan
Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan cũng phát triển nhanh chóng, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.