Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - Tấm gương sáng tận tụy với nhân dân (09/10/2017 16:42)

Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân là phong cách làm việc của Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc. Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc là tấm gương tiêu biểu về học tập Bác Hồ.

Trong suốt quá trình làm công tác lãnh đạo, đồng chí Kim Ngọc đã thể hiện năng lực, phẩm chất và phong cách qua những quyết sách đúng đắn. Đồng chí đã vận dụng sáng tạo, phù hợp tư tưởng gần dân, sát dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn lãnh đạo; luôn sâu sát, gần gũi quần chúng, lắng nghe, tập hợp mọi sáng kiến của người nông dân. Nhờ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà đồng chí Kim Ngọc đã mạnh dạn đề xuất những cái mới chưa có trong tiền lệ để có thể đáp ứng được những đòi hỏi do thực tiễn cuộc sống đề ra. Nghị quyết 68 về “Khoán hộ” ra đời là việc làm hết sức sáng tạo, đáp ứng được mong mỏi của người dân được làm chủ đồng ruộng của mình.

Với cách làm việc luôn lấy dân làm gốc, mọi quyết sách đều hướng về người dân nên đồng chí Cố bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc luôn được nhân dân tin yêu, kính trọng. Chính phong cách lãnh đạo gần gũi, giản dị nhưng quyết đoán của đồng chí đã lan tỏa sâu rộng đến các thế hệ lãnh đạo đi sau. Các thế hệ lãnh đạo đi sau từ tỉnh đến cơ sở đều lấy tấm gương của đồng chí để học tâp và noi theo. Học Bác, học Cố Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc về phong cách lãnh đạo, các thế hệ lãnh đạo cấp xã - cấp gần dân nhất như đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch luôn hướng về người dân.

Đồng chí Kim Ngọc là tấm gương sáng học tập Bác Hồ về của sự tận tâm, tận tụy với công việc, với nhân dân. Nhờ vận dụng sáng tạo tư tưởng gần dân, lấy dân làm gốc của Bác Hồ, với phong cách lãnh đạo gần gũi, giản dị, dám nghĩ dàm làm, Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử cho nền nông nghiệp của tỉnh, góp phần đưa tỉnh ta trở thành một tỉnh giàu mạnh.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác