Khoán hộ - Dấu ấn trong tư duy cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (10/10/2017 15:45)

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc là dịp để mỗi người dân Vĩnh Phúc tri ân, tưởng nhớ về một nhà lãnh đạo am hiểu thực tiễn, luôn trăn trở với những vấn đề đặt ra trong đời sống, đặc biệt là đời sống còn nhiều khó khăn của người nông dân, lực lượng chiếm đa số trong thời kỳ những năm đầu miền Bắc xây dựng CNXH. Chủ trương khoán hộ được cụ thể hóa trong Nghị quyết 68 năm 1966 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã là sự trăn trở, tìm tòi, sáng tạo và đầy trách nhiệm của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đặc biệt là vai trò của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc. Đã qua nửa thế kỷ, dấu ấn của đồng chí Kim Ngọc không chỉ ghi đậm trong Nghị quyết 68 mà cả trong quá trình đổi mới nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Bình ở thôn Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường vẫn nhớ như in về tình trạng hoạt động không hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp làm ăn theo mô hình tập thể, người nông dân thiếu động lực, không gắn bó với sản xuất trong thời kỳ ông là xã viên tham gia hợp tác xã nông nghiệp những năm 60 của thế kỷ trước.

Trước bối cảnh đó, bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, sự gắn bó với người nông dân, Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã xuống tận các HTX tìm hiểu, lắng nghe ý kiến người nông dân. Ý tưởng về khoán việc cho nhóm, cho người lao động và hộ gia đình của đồng chí Kim Ngọc là giải pháp căn bản để giải quyết vấn đề lao động nông nghiệp trong hợp tác xã, được triển khai thí điểm thực hiện tại một số HTX đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn và là căn cứ quan trọng để Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra Nghị quyết số 68 năm 1966 về một số vấn đề quản lý nông nghiệp trong HTX.

Hình thức khoán trong Nghị quyết 68 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đi vào cuộc sống và được nhân dân đón nhận như một luồng gió mới đem lại hiệu quả và năng suất lao động trong nông nghiệp ngày càng cao. Đây cũng là điểm nổi bật trong tư duy đổi mới, đi trước thời gian của đồng chí Kim Ngọc.

Khoán hộ do đồng chí Kim Ngọc khởi xướng là tín hiệu dự báo một hướng đi mới của nông nghiệp, tìm ra lời giải cho những vấn đề nảy sinh từ mô hình hợp tác hóa và tập thể hóa, nhất là vấn đề về cơ chế quản lý và còn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay trong bối cảnh đất nước hội nhập.

Chủ trương khoán hộ là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, khảo nghiệm thực tế, tìm tòi, thí điểm một cách làm mới trong quản lý nông nghiệp của HTX, đồng thời là kết quả đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa tiến bộ và lạc hậu do đồng chí Kim Ngọc khởi xướng. Khoán hộ từ Nghị quyết 68 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn để Trung ương ban hành Chỉ thị 100 năm 1981, Nghị quyết số 10 năm 1988, từ đó làm thay đổi căn bản nông nghiệp của nước ta.  

Tự hào về cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Phúc, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương khoán hộ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đồng chí Kim Ngọc, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác