Xây dựng nông thôn mới trên quê hương Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (09/10/2017 16:54)

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà Trần Thị Minh, thôn Nhật Chiêu 4, xã Liên Châu khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín, năm nay năng suất lúa của gia đình tuy không đạt cao so với vụ trước, nhưng bà vẫn rất vui, phấn khởi trước những đổi thay của quê hương nông thôn mới xã Liên Châu.

Hoàn thành và đi vào sử dụng năm 2013, nhà văn hóa, thể thao làng Thụ Ích xã Liên Châu không chỉ là nơi hội họp của cán bộ, nhân dân trong thôn mà còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, gắn kết mọi người trong thôn với nhau. Nhân dân kỳ vọng sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, cuộc sống của người dân sẽ không ngừng được nâng lên, cả về vật chất và tinh thần.

Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới là tiền đề quan trọng để xã Liên Châu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy tư duy đổi mới của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trải qua từng giai đoạn lịch sử, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn thấm nhuần, vận dụng tư duy đổi mới vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để ban hành những chủ trương, chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Huyện Yên Lạc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Điều đó sẽ tạo thêm động lực cho các địa phương trên địa bàn huyện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phát huy truyền thống quê Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, xây dựng quê hương Yên Lạc phát triển phồn vinh.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác