Cơ cấu tổ chức (04/09/2013 16:18)

I. Ban Giám đốc:                                

- Giám đốc - Tổng biên tập: Phạm Thị Thu Hằng

- Phó giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Nhung

- Phó giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thảo Nguyên 

 

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

1. Văn Phòng     

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng

  ĐT: (0211) 6250.531

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Hà

  ĐT: (0211) 6250.533

  

2. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo                

- Trưởng phòng: Trần Thanh Nam

  ĐT: (0211) 3860.569        DĐ: 0902.266.139

- Phó trưởng phòng: Ngô Minh Nguyệt 

  ĐT: (0211) 6250.532        DĐ: 0966.683.988

 

3. Phòng Thư ký biên tập                       

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Thanh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Khương 

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hà

  ĐT: (0211) 6250.530

 

4. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Nguyễn Hải Thành       DĐ: 0913312628

- Phó trưởng phòng: Đào Văn Hiếu

- Phó trưởng phòng: Lỗ Anh Hiếu

- Phó trưởng phòng: Ngô Thị Mơ

  ĐT: (0211) 3840.842

 

5. Phòng Chuyên đề                      

- Trưởng phòng: Triệu Hoài Giang

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Lê Minh 

- Phó trưởng phòng: Vũ Mạnh Quân

  ĐT: (0211) 6250.580 

 

6. Phòng Văn nghệ                         

- Trưởng phòng: Nguyễn Quang Minh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Chinh

- Phó trưởng phòng: Lê Thị Ánh Tuyết 

  ĐT: (0211) 6250.583

 

7. Phòng Sản xuất phim tài liệu, phóng sự và khai thác chương trình   

- Trưởng phòng: Bùi Đức Sơn 

- Phó Trưởng phòng: Vũ Bích Hằng

Phó Trưởng phòngNguyễn Văn Chung  

  ĐT: (0211) 3861.919

 

8. Phòng Thông tin điện tử              

- Trưởng phòng: Ngô Đắc Trung

- Phó trưởng phòng: Cao Việt Anh 

- Phó trưởng phòng: Dương Văn Hưng 

  ĐT: (0211) 3711.367    

 

9. Phòng Kỹ thuật                    

- Trưởng phòng: Vũ Xuân Huy

   ĐT: (0211) 6250.584

Phát thanh:                                  

- Phó trưởng phòng Kỹ thuật: Nguyễn Công Tuấn

  ĐT: (0211) 6250.553

* Phát hình:                

- Phó trưởng phòng Kỹ thuật: Nguyễn Huy Đồng

  ĐT: (0211) 6250.552

* Dựng hình:                        

- Phó trưởng phòng Kỹ thuật: Trần Ngọc Quân

  ĐT: (0211) 6250.553 Xem phản hồi

 
Tin khác