Cơ cấu tổ chức (04/09/2013 16:18)


Cơ cấu tổ chức của Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Phúc gồm Ban Giám đốc và 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

I. Ban Giám đốc:                                

Giám đốc - Tổng biên tập: Phạm Thị Thu Hằng

Phó giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Nhung

Phó giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thảo Nguyên 

 

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

1. Văn Phòng     

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng          ĐT: (0211) 6256.668

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Chung       ĐT: (0211) 3711.366

 

 2. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo                

- Trưởng phòng: Trần Thanh Nam             DĐ: 0902.266.139        CĐ: (0211) 6250.532

- Phó trưởng phòng: Ngô Minh Nguyệt      DĐ:0966.683.988         CĐ: (0211) 3860.569

 

3. Phòng Thư ký biên tập                       

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Thanh     ĐT: (0211) 6250.583

Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Khương 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hà

 

4. Phòng Thời sự Truyền hình                

Quyền Trưởng phòng: Nguyễn Hải Thành    DĐ: 0913312628        CĐ: (0211) 3840.842    

Phó trưởng phòng: Đào Văn Hiếu

Phó trưởng phòng: Lỗ Anh Hiếu

Phó trưởng phòng: Ngô Thị Mơ

          

5. Phòng Thời sự Phát thanh

Quyền Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hà       DĐ: 0962471968       CĐ: (0211) 3861.989

 

 6. Phòng Chuyên đề                      

Trưởng phòng: Bùi Đức Sơn                    ĐT: (0211) 6250.580 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Lê Minh 

Phó trưởng phòng: Vũ Mạnh Quân

 

7. Phòng Văn nghệ                         

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Minh       ĐT: (0211) 6250.583

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Chinh

Phó trưởng phòng: Lê Thị Ánh Tuyết 

 

8. Phòng Bạn nghe Đài và xem Truyền hình                         

Trưởng phòng: Triệu Hoài Giang            ĐT: (0211) 6250.536

Phó trưởng phòng: Dương Văn Hưng

 

 9. Phòng sản xuất phim tài liệu, phóng sự và khai thác chương trình              

Quyền Trưởng phòng: Vũ Bích Hằng       ĐT: (0211) 3861.919

 

10. Phòng Thông tin điện tử              

Trưởng phòng: Ngô Đắc Trung               ĐT: (0211) 3711.367    

Phó trưởng phòng: Cao Việt Anh 

 

 11. Phòng Kỹ thuật                    

Trưởng phòng: Vũ Xuân Huy                    ĐT: (0211) 6250.584

Phát thanh:                                  

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Tuấn    ĐT: (0211) 6250.553

* Phát hình:                

Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Đồng      ĐT: (0211) 6250.552

* Dựng hình:                        

Phó trưởng phòng: Trần Ngọc Quân         ĐT: (0211) 6250.553 

 Xem phản hồi

 
Tin khác