648 thiết bị dạy học tối thiểu bậc THPT (21/01/2010 20:57)

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa ban hành Thông tư về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT gồm 648 thiết bị dạy học. Theo đó, môn cần trang bị thiết bị dạy học nhiều nhất là hóa học với 162 thiết bị, vật lý với 161 thiết bị.

Còn lại 16 môn học và các hoạt động giáo dục khác như hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ... có từ hai đến 71 thiết bị dạy học tối thiểu. Trước đó, Bộ GD và ÐT cũng ban hành Thông tư danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học là 457 thiết bị, cấp THCS là 731 thiết bị.

Theo NhanDan OnlineXem phản hồi

 
Tin khác