Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu thực hiện 4 việc cấp bách (02/06/2009 20:53)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu thực hiện ngay 4 việc cấp bách sau: Huy động các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh bảo đảm an toàn đi lại, ăn nghỉ, an ninh trật tự cho thí sinh. Các hội đồng coi thi và chính quyền địa phương cần báo cáo tình hình thí sinh ở xa đến dự thi để có biện pháp hỗ trợ bổ sung, không để thí sinh bỏ thi vì phải đi lại quá xa hoặc thiếu điều kiện ăn, ở, sinh hoạt.

Bộ trưởng yêu cầu: Chú trọng công tác bảo đảm cơ sở vật chất kỳ thi; kiểm tra các máy tính trong khu vực thi bảo đảm không kết nối thông tin với bên ngoài; Bộ trưởng yêu cầu đôn đốc cán bộ, giáo viên, thí sinh thực hiện nghiêm túc quy định về giờ thi. Các điểm thi có kế hoạch tích cực hướng dẫn thí sinh đến và rời trường thi, không tập trung đông người gây tắc giao thông.

 

 

 

Theo Báo HNMXem phản hồi

 
Tin khác