Năm 2015, 100% học sinh trung học cơ sở, 80% học sinh tiểu học được học môn tin học (13/06/2009 16:03)

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) đặt mục tiêu tạo được bước chuyển biến đột phá về chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Đào tạo CNTT, điện tử, viễn thông ở các trường đại học đạt trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực các nước Đông Nam Á; có khoảng 30% số lượng sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế.

Bảo đảm 100% học sinh trung cấp chuyên nghiệp và học nghề được đào tạo các kiến thức và kỹ năng ứng dụng về CNTT. Đến năm 2010, 100% sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung học phổ thông, 50% học sinh trung học cơ sở và 20% học sinh tiểu học được học tin học và đến năm 2015 đạt 100% đối với học sinh trung học cơ sở, 80% học sinh tiểu học được học tin học;

Đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và trong quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học. 65% số giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng;

Ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề, tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên CNTT, điện tử, viễn thông cả về chất lượng và số lượng. Ở các trường đại học, cao đẳng bảo đảm đạt tỷ lệ trung bình 15 – 20 sinh viên/giảng viên trong đào tạo CNTT; 70% số giảng viên CNTT ở đại học và trên 50% giảng viên CNTT ở cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên; tăng nhanh số giảng viên có trình độ tiến sĩ; đến cuối năm 2015, 100% giảng viên đại học, cao đẳng, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên có máy tính riêng để dùng.

Theo ND



Xem phản hồi

 
Tin khác