Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Ngành Giáo dục năm 2010 (22/01/2010 21:56)

Theo dự thảo Những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm 2010, năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành đã được đưa ra.

Theo đó, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là: đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa giáo dục; triển khai mạnh mẽ yêu cầu tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học theo nhu cầu xã hội.

Cũng theo dự thảo, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nói trên được triển khai bằng các nhiệm vụ cụ thể, thông qua 3 chương trình: Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng; Chương trình tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn; chương trình triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn ODA của Bộ GD&ĐT.

Theo GD&TĐ OnlineXem phản hồi

 
Tin khác